Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha svatého

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha svatéhoDatum konání:
18.5.2024

20. 5.

Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

23. 5.

Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

24. 5.

Pátek

Slavnost  Panny Marie Pomocnice křesťanů

26. 5.

Neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

V tomto týdnu jsou bohoslužby jako obvykle.

 • Dnešní sbírka je určena pro naši diecézi. Děkujeme za vaše dary.
 • Dnes po bohoslužbě jste zváni na farní diskusi na dvě témata – personální a organizační situace ve farnosti a diecézní spravování majetku a hospodaření. Podněty a otázky jsou na druhé straně tištěných ohlášek. Diskuse začne asi 10 minut po skončení mše sv.
 • Pro všechny lidi z naší diecéze je připraven dotazník v rámci synodálního procesu. Biskup Tomáš prosí, abyste jej vyplnili. Na farním webu je uveden odkaz v banneru o synodě. Kdo z vás by chtěl vytištěnou verzi, ať se obrátí na Hanku Šaškovou nebo Evžena Rakovského.
 • Na LIVE s biskupem jste zváni v pondělí 20. května 2024 od 20:00 na obvyklém odkazu plzeňského biskupství - bip.cz/livesbiskupem.
 • Ministranti a Dívčí skupina mají svá setkání tento pátek od 16:45.
 • Na Zpívanou jste zváni tento pátek od 19:00 do farního sálu.
 • Za týden v neděli 26. května jste zváni na pouť na Prusiny. Texty k putování jsou k rozebrání u ohlášek a také na webových stránkách farnosti v odkaze na pouť. Mše sv. bude v tamějším kostele v 13:30 a při ní se budeme modlit zvláště za děti (Světový den dětí). Skupinu cyklistů povede Jožka Janovič, putující pěšky z Černic povede Lucie Rotenbornová. Kdo by chtěl zajistit odvoz automobilem, ať se přihlásí P. Evženovi Rakovskému. Na lístku u tiskovin jsou uvedeny podrobné informace. Bohoslužby v den pouti budou v naší farnosti jako obvykle.
 • Za dva týdny 2. června přistoupí děti, které se připravují, k prvnímu sv. přijímání při mši sv. v 10:00. Zároveň bude udělen i křest jednomu z nich. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiny a též, abyste počítali s přednostní rezervací lavic pro příbuzné dětí.
 • Noc kostelů bude letos 7. června. Prosíme o výpomoc při její organizaci. Přihlásit se můžete u Hanky Šaškové nebo Mileny Bělohoubkové. V Lobzích se doposud nikdo nepřihlásil.
 • Salesiánské středisko otevřelo výběrové řízení na sociálního pracovníka služeb SAS a SPO v rámci Centra pomoci (tedy práce s rodinami) za rodičovskou dovolenou od září tohoto roku. Podrobné informace jsou na vývěsce nebo webových stránkách střediska mládeže.
 • Vážení farníci, dovolujeme si vás pozvat na setkání, na kterém chceme představit aktivitu „Trenér do života“, která probíhá v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi na Středisku mládeže. Naším záměrem je především šířit povědomí o této aktivitě, o tom, o co nám v ní jde. A to i s nadějí, že se najdou další dobrovolníci, kterým by mohla dávat hluboký smysl, a byli ochotni se v ní angažovat. Prezentace se uskuteční ve Středisku v neděli 9. června od 14 do 16:30. Těšit se můžete na: povídání minulých i současných trenérů; seznámení s kontextem jedné rodiny, která aktivitu využívá; seznámení s týmem, který aktivitu realizuje; zodpovídání dotazů a taky pohoštění a volnou diskusi. Za celý tým vás zve Martin Poláček. 
 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 26. 5. 7:00ER;  9:30 – MK. U sv. Jiří: MK na požádání před bohoslužbou. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Farní diskuse na synodní témata v neděli 19. 5. 2024

Personální a organizační situace ve farnosti a diecézní spravování majetku a hospodaření

Jsme v prvním roce diecézní synody a popisujeme současný stav, jaká je realita.

 

2.synodní téma: Uspořádání 

Základní otázka:

Jak současné uspořádání služeb a zodpovědností v naší farnosti včetně rozmístění kněží v diecézi umožňuje všem věřícím naplno a zdravě prožívat svou víru, službu, povolání?

 

Dílčí body, otázky a podněty rozvíjející toto téma:

 • Jaký vliv má současné uspořádání nejrůznějších služeb, rolí a zodpovědností v naší farnosti a i v diecézi na prožívání víry?
 • Jak kněžím umožňujeme žít a sloužit tak, aby se z toho nezbláznili a zároveň aby byli k dispozici pro doprovázení životem?
 • Známe role a funkce lidí ve farnosti (PRF, ERF, pastorační tým, diakonický tým) / diecézi, kteří vykonávají službu a úkoly k zajištění jejího chodu?

 

3. synodní téma: Hospodaření 

Základní otázka:

Které současné postupy a postoje při hospodaření a správě majetku a financí naší farnosti podporují život a službu církve, a tak pomáhají vytvářet podmínky pro setkání lidí s Kristem?

 

Body, otázky a podněty rozvíjející toto téma:

 • Jaká je ekonomická situace naší farnosti/diecéze? Vím to? Zajímám se o to?
 • Jak s existujícím majetkem a prostředky nakládáme?
 • Je hospodaření transparentní?
 • Jak se využívají prostředky pro naše základní misijní poslání?
 • Jsou farníci o hospodaření a investování informováni? Zajímám se o to?
 • Je pro nás důležitá etická stránka hospodaření (oblast investice, původ zdrojů atd.)? 

Ve farních synodních diskusích obě tato témata spojíme a probereme postupně v jedné diskusi.