Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Světové dny mládeže

Světové dny mládežeDatum konání:
22.7.2023

Téma SDM 2023 v Lisabonu

Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39) je biblický citát, který papež František zvolil jako motto Světového dne mládeže, který se bude poprvé konat v portugalském hlavním městě Lisabonu. Biblická věta (citát z Lukášova evangelia) otevírá vyprávění o Navštívení (Mariině návštěvě u sestřenice Alžběty), biblické epizodě následující po Zvěstování (andělově oznámení Marii, že bude matkou Božího Syna, což bylo tématem posledních Světových dnů mládeže v Panamě).

Během rozhovoru anděl Marii také sdělí, že její starší sestřenice, považovaná za neplodnou, je těhotná. Poté, co andělovi potvrdí: „Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38), vydává se Maria na cestu do Ain Karim, vesnice nedaleko Jeruzaléma, kde žila Alžběta a očekávala narození Jana, který se měl stát svatým Janem Křtitelem.

Maria z Nazareta je velkou postavou křesťanského putování. Učí nás říkat Bohu ano. Byla protagonistkou posledního ročníku Světových dnů mládeže a bude jí znovu i v Lisabonu.

V biblické epizodě Navštívení představuje úkon povstání Marii jako ženu lásky a zároveň jako ženu misionářku. Odchod ve spěchu představuje postoj popsaný v poselství papeže Františka pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023: „kéž je evangelizace mladých lidí aktivní a misionářská, neboť tak poznají a dosvědčí přítomnost živého Krista“.

Zvláště mladé lidi oslovil a vyzval je, aby byli odvážnými misionáři, následující slova napsal papež v apoštolské exhortaci Christus Vivit:  „Kam nás posílá Ježíš? Neexistují žádné hranice, žádná omezení: posílá nás všude. Evangelium je pro všechny, nejen pro některé“ (CV 177).

  

Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 
 
Panno Maria, která jsi vstala
a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,
abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,
připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj
a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže
stane společnou oslavou Krista,
kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,
bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,
aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem
ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.
 
S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.
 
Více informací na odkaze biskupství:

Historie SDM

V rámci slavnostního ukončení Svatého roku vykoupení pozval Jan Pavel II. mladé lidi na Květnou neděli 15. dubna 1984 do Říma. Během tohoto mezinárodního setkání mládeže mladým lidem svěřil kříž. Biblickým tématem setkání byl úryvek z Matoušova evangelia „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ (Mt 21,9).

Následující rok využil papež skutečnosti, že OSN vyhlásila rok 1985 Rokem mládeže, a pozval mládež opět do Říma na Květnou neděli 31. března 1985, kdy mladým lidem celého světa adresoval apoštolský list. Duchovním mottem tohoto setkání bylo Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ (1 Petr 3,15).

Na konci roku, 20. prosince 1985, pak Jan Pavel II. založil tradici Světového dne mládeže (SDM). Následně neustále vybízel biskupy, aby se na Květnou neděli scházeli s mladými lidmi své diecéze, a tak prožívali diecézní oslavy SDM. Jednou za dva až tři roky roky inicioval Světové dny mládeže na mezinárodní úrovni, kterých se vždy účastnil, přičemž se postupně ujal zvyk střídavého uspořádání setkání v Evropě a mimo Evropu.

Poselství papeže ke všem SDM jsou ke stažení zde.

Světový den mládeže (SDM) je setkání mladých lidí z celého světa s papežem. Je to také pouť, oslava mládeže, vyjádření univerzální církve a intenzivní okamžik evangelizace pro svět mladých. Přestože je jasně patrná jeho katolická identita, Světový den mládeže otevírá své dveře všem bez ohledu na to, jak jsou církvi blízcí nebo vzdálení.

Slaví se na diecézní úrovni na Květnou neděli a každé dva, tři nebo čtyři roky jako mezinárodní setkání ve městě vybraném papežem za účasti Svatého otce. Sdružuje miliony mladých lidí, aby oslavili svou víru a pocit sounáležitosti s církví.

Od svého prvního ročníku v Římě v roce 1986 se Světový den mládeže osvědčil jako laboratoř víry, místo zrodu povolání k manželství a zasvěcenému životu a nástroj evangelizace a proměny církve.

Jeho cílem je poskytnout všem účastníkům univerzální církevní zkušenost a podpořit osobní setkání s Ježíšem Kristem. Je novým podnětem pro víru, naději a lásku celého společenství hostitelské země. Světový den mládeže, jehož protagonisty jsou mladí lidé, se také snaží podporovat mír, jednotu a bratrství mezi lidmi a národy na celém světě.