Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Diecézní synoda - témata a diskuze ve farnosti

Diecézní synoda - témata a diskuze ve farnostiDatum konání:
13.4.2024

Podklad pro synodní rozhovor ve farnosti Plzeň – Lobzy ( v neděli 21. dubna 2024)

V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). A v našem prvním tématu MISIE se zaměřujeme na poslání farnosti … napomáhat všem lidem na cestě k setkání s Kristem. Všímáme si postojů, aktivit a dalších gest, které pomáhají v současné době konkrétním lidem v naší farnosti … k přiblížení se Kristu…“ – Základní otázka k synodnímu rozhovoru:

„Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?“ 

Pro usnadnění přípravy doporučujeme rozdělit si otázku na tyto tři body:
Co z toho, co děláme, samo o sobě probouzí otázky a vede k víře?
Jaký způsob našeho jednání přitahuje k církvi a ke Kristu?
Je v naší současné praxi něco, co překáží přiblížení Kristu a církvi?

Ideální je v tichu, doma v modlitbě s prosbou k Duchu svatému se zamyslet a připravit se na diskusi. Je dobré si pak připravit velmi stručné, spíše heslovité odpovědi na tyto otázky.

Moderátorem diskuse po mši sv. u sv. Jiří a v 10:00 bude delegát synody. Po ranní bohoslužbě povede diskusi P. Michal Kaplánek.


 

V neděli 7. 4. jsme měli při farní kávě úvodní diskuzi s naším delegátem Karlem Gregorem. Byla nám představena stručně synoda jako celek a možnosti našeho zapojení - viz text níže ( letáček je též k dispozici v tištěné formě v kostele u ohlášek.) 

Další farní setkání nad tématy synody bude v neděli 21. 4. po mši sv. u sv. Jiří a po "desáté" v Lobzích.


Diecézní synoda – stručný přehled


PROČ?

Zase nějaká synoda.
• Církev a i naše diecéze, farnosti se v následujících desetiletích budou potýkat s očekávatelnými změnami.

• Mapujeme situaci a hledáme řešení pro 3 konkrétní témata pro naši diecézi, farnost.

• Jsme pozváni se zapojit, zúčastnit, být slyšet. Je to nezvyk, můžeme být aktivní.


CO TO JE?

Neřešíme svěcení žen, zrušení celibátu, dogmata, ale realitu všedního dne u nás ve farnosti.
3 roky – etapy  1. – popisujeme realitu, současný stav – Kde jsme?

                           2. – formulujeme cíl – Kam máme jít?

                          3. – navrhujeme cesty – Kudy půjdeme?

V každém roce řešíme 3 témata

Misie – Jak se lidé v našem okolí setkávají s Kristem.

Uspořádání – Jaké bude uspořádání kněží nebo možnost aktivního zapojení laiků.

Hospodaření – Jak budeme v následujících 10 letech tyto věci financovat.

Letos, v první etapě, od dubna do června – popisujeme realitu, stav v daných tématech


JAK?

Jak se zapojíme, jak budeme postupovat, co konkrétně dělat.


• Zapojení je dobrovolné. Můžu se účastnit, ale nemusím. Nenutím, chápu.

• Způsob zapojení podle toho, co mi vyhovuje.

• Diskuze po farní kávě – termíny budou upřesněny.

• Vytvoření vlastních malých skupinek. Sejděte se spolu. Diskutujte. Sepište závěry.

• Zapojení anonymní, přes vyplnění dotazníku. Bude k dispozici během jara přímo z BIP.

• Individuální příprava, zamyšlení – témata a jejich termíny se budou vyhlašovat předem.

• Nechme se vést Duchem svatým – důležitost modlitby.


Jsem k dispozici

Nevím všechno, ale budu se snažit pomoct.

• Pro organizátory skupinek.

• Pro individuální rozhovory a diskuze.

• Pro nejasnosti, dotazy, další návrhy.


Karel Gregor

karel.gregor@centrum.cz


Souhrnný přehled informací a aktuální informace: www.synoda.bip.cz

 


V sobotu 23. 3. proběhlo první celodenní setkání delegátů z celé diecéze s biskupem. 

 


V sobotu 10. 2. 2024 byl zvolen za naši farnost delegát Karel Gregor. 

 


V sobotu 10. 2. 2024 od 9:15 budou volby kandidáta diecézní synody za farnost v budově střediska mládeže. Při nich bude jeden ze dvou navrhovaných kandidátů (Karel Gregor a Roman Hajšman), kteří návrh přijali, zvolen jako kandidát diecézní synody za farnost. Volit mohou členové PRF, ERF a účastníci diskusních skupin z doby, kdy probíhaly diskuse v synodních skupinách.

 

První setkání delegátů se bude konat v sobotu 23.3. v Plzni Liticích. Následovat bude podzimní generální shromáždění synody v Johannisthalu  ve dnech 25-28. 10. 2024

 

V dekretu o svolání synody biskup Tomáš říká, že pro nejbližších 10 let trápí naši diecézi tři důležité otázky: 

  1. misie – jak předávat naši víru dnešnímu světu,
  2. uspořádání – jak co nejlépe využít omezený a snižující se počet kněží a pastoračních pracovníků,
  3. hospodaření – jak hmotně zajistit život a službu naší diecéze.

Biskup nechce rozhodovat sám (o nás, bez nás), ale chce do hledání odpovědí na tyto otázky zapojit všechny. Proto se rozhodl svolat diecézní synodu, kterou dnes zahajujeme a která potrvá až do roku 2026.

Zmíněné tři otázky můžeme každý vzít za své různými způsoby. Především se všichni můžeme za synodu modlit a prosit o Boží světlo a pomoc při hledání odpovědí. Modlitba je v kostele na kartičkách nebo na webu synody.  https://www.synoda.bip.cz


Společnou bohoslužbou v katedrále jsme zahájili v neděli 7. 1. 2024 diecézní synodu.