Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Svátek Křtu Páně

Svátek Křtu PáněDatum konání:
12.1.2019
 1. 1. – Svátek Křtu Páně

17. 1.

Čtvrtek

Památka sv. Antonína, opata

18. 1. 

Pátek

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

20. 1. 

neděle

2. neděle v mezidobí

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle

 • Dnes končí doba vánoční. Jen v 10:00: po bohoslužbě bude sklizen betlém, za týden budou sklizeny stromky za oltářem.
 • Zítra - v pondělí 14. 1. bude od 17,30 v kostele sv. Martina a Prokopa tříkrálový koncert ZUŠ B. Smetany.
 • Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. Zvláště organizátorům a koledníkům.
 • Od pátku začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Dokument k tomuto tématu je vyvěšen na webu farnosti a uvedení je na druhé straně tištěných ohlášek.
 • Pokračuje prodej lístků na Salesiánský ples, který se uskuteční 9. 2. 2019 v DEPU 2015. Více informací je na webu salesiánského střediska.
 • V rámci Salesiánských dní jsou děti zvány na tradiční karneval, který se uskuteční 20. 1. ve středisku mládeže. Přihlašovat se můžete přes systém Sapes.
 • Za čtrnáct dní proběhnou přespávací akce ministrantů a BNW. Na obě akce přihlašujte děti přes systém Sapes.

  

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 20. 1. 7:00MP;  9:30PL. U sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

  

 

 

 Podnět k týdnu modliteb za jednotu křesťanů:

 

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20)

 

Jako křesťané celého světa se každý rok scházíme k modlitbě za růst v jednotě. Činíme tak ve světě, kde zkaženost, chamtivost a bezpráví působí nerovnost a rozdělení. Sjednocujeme se při modlitbě v roztříštěném světě, a tato modlitba má velikou moc. Jako jednotliví křesťané a jednotlivá křesťanská společenství máme často na tomto bezpráví svůj díl viny, a přesto jsme společně povoláni vydávat jednotné svědectví o spravedlnosti a stát se prostředkem Kristovy uzdravující milosti pro roztříštěný svět.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2019 připravili křesťané z Indonésie. Propast mezi bohatými a chudými se tak stále rozšiřuje a země bohatá na zdroje vyvolává pohoršení množstvím lidí žijících v bídě. Sílí radikalizace, která jedno společenství pohání proti druhému, a to vše ještě posiluje zneužívání sociálních sítí, na kterých se jednotlivá společenství démonizují.

Křesťané si za těchto okolností nově uvědomují vzájemnou jednotu, protože je spojuje starost o nespravedlivou situaci i společná reakce na ni. Jako křesťané konfrontovaní s těmito nespravedlnostmi jsme zároveň povinni zkoumat, jaký díl viny na nich máme my sami. Svědčit o živé jednotě v různosti můžeme teprve tehdy, když se držíme slov Kristovy modlitby „aby všichni byli jedno“. A jedině skrze jednotu v Kristu dokážeme bojovat s nespravedlností a sloužit potřebám jejích obětí.

Indonéští křesťané, kterých se podobné obavy hluboce dotýkají, zjistili, že do jejich situace a potřeb silně promlouvají slova Páté knihy Mojžíšovy: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“.  Kristova církev je povolána být předchutí tohoto království. Svou nesvorností ale v tomto úkolu selháváme. Nedaří se nám být znamením Boží lásky k jeho lidu. Nespravedlnost, která dále prohlubuje rozdíly v indonéské společnosti, přiživuje také rozdělení v církvi. Litujeme nespravedlnosti, která působí rozdělení, ale jako křesťané zároveň věříme, že Kristus má moc nám odpustit a uzdravit nás. Tak jsme sjednocení pod Ježíšovým křížem a prosíme o jeho milost pro ukončení nespravedlnosti a o jeho milosrdenství pro hříchy, které nás od sebe oddělily.   

Na zvolené téma se zaměřují také úvahy pro osm dní i pro ekumenickou bohoslužbu. K prohloubení úvah o jednotě a nespravedlnosti bylo navíc pro každý den zvoleno téma, které dále představuje konflikty rodící se z nespravedlnosti. Tato témata jsou:

 1. den: Ať se valí právo jako vody (Am 5,24)
 2. den: Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého (Mt 5,37)
 3. den: Hospodin je milostivý, plný slitování (Ž 145,8)
 4. den: Buďte spokojeni s tím, co máte (Žd 13,5)
 5. den: Abych přinesl chudým radostnou zvěst (L 4,18)
 6. den: Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16)
 7. den: Ženo, tvá víra je veliká (Mt 15,28)
 8. den: Hospodin je světlo mé a moje spása (Ž 27,1)