Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > Ohlédnutí se za rokem 2017

Ohlédnutí se za rokem 2017Datum konání:
13.1.2018

Už jsme naplno v novém roce, ale ještě kratince se ohlédněme za rokem uplynulým. Nejprve s vděčností všem za pomoc, přípravu a účast na oslavě narození Pána Ježíše po celou vánoční dobu. Zpěvem, hudbou, modlitbou, úklidem a liturgickým slavením jsme se různě zapojovali do díkůvzdání Bohu Otci za jeho dar v Kristu daný nám všem. Ohlédnutí zakončím velkým poděkování všem, kdo se v něm aktivně zapojili do života naší farnosti.

Naše vděčnost patří zvláště těm, kteří se různým způsobem loňský rok zapojovali do aktivit v životě farnosti. Nemálo z vás přijalo službu, která se opakuje v různých intervalech. Ať už to byla liturgie o nedělích či všedních dnech, rorátech, pobožnosti či adorace při kterých mnozí četli, zpívali a hráli nebo připravovali vše k nim. Péče o liturgická roucha, paramenty. Zvláště pravidelná kostelnická a varhanická služba. Hodiny času věnovaného setkávání rady farní a ekonomické, přípravě slavností a poutí ve farnosti nebo na Vršíček, generální úklid obou našich kostelů, a jejich pravidelný úklid. Další z vás se angažují v aktivitách střediska mládeže při vedení kroužků, prázdninových aktivit, vaření na táborech, poutích a dalších příležitostných akcích. Služba spojená s farní knihovnou, farní diskusí a kavárnou, zajištěním farního účetnictví, přípravou Farního věstníku, Nocí kostelů, Mikulášskou besídkou, přípravou Vánoc a Velikonoc, výzdoby kostela, Tříkrálovou sbírkou, rozpisy lektorů, hudebníků, realizace Slovíček při nedělní bohoslužbě, setkávání ministrantů a výuka Základů křesťanství. To vše bylo spojeno s nasazením vás ochotných a obětavých farnic a farníků.

Za to vše vám srdečně děkuji jménem salesiánské komunity. Vy všichni tak máte svůj podíl na realizaci našeho salesiánského poslání. Společně tak usilujeme o oslavu našeho Pána Ježíše způsobem, který je každému blízký. Vážíme si všech, kteří spolu s námi slouží druhým. Ať Pán štědře odplatí každému z vás.

P. Evžen Rakovský