Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 16. 10. 2022 – 29. neděle v mezidobí

16. 10. 2022 – 29. neděle v mezidobíDatum konání:
15.10.2022

17. 10.

Pondělí

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18. 10.

Úterý

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

22. 10.

Sobota

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

23. 10.

Neděle

30. neděle v mezidobí

V kostele sv. Jiří výročí posvěcení kostela

 

 

 

 

 

 

Bohoslužby v tomto týdnu jsou jako obvykle.

 • V měsíci říjnu před mší v neděli v 10:00 a ve středu od 17:30 sv. je společná modlitba růžence, při níž se zvláště modlíme za mír a ukončení války zvláště na Ukrajině.
 • Ve čtvrtek jste zváni na biblickou hodinu od 16:00 ve farní klubovně.
 • Na Zpívanou jste zváni tento pátek 21. října do farního sálu kostela v Lobzích.
 • Na benefiční koncert Smart Gospel ve prospěch dětí se spinální muskulární atrofií se uskuteční v sobotu 22. října od 18:00 v kostele v Lobzích.
 • Příští neděle je den modliteb za misie a při bohoslužbách vykonáme sbírku na Papežské misijní dílo.
 • Níže je uveden dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli. Přečíst si jej můžete také v tištěných ohláškách.

  

 • Přehled zpovídání: St17:30 – PL; 17:30 – ER;  Ne 23. 10. 7:00PL;  
  9:30
  MP. U sv. Jiří: na požádání MK.  V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022

 

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice