Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Volby do pastorační rady farnosti 2023

Volby do pastorační rady farnosti 2023Datum konání:
18.11.2023

 

VÝSLEDKY VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

ZVOLENI BYLI TITO KANDIDÁTI V TOMTO POŘADÍ PODLE POČTU HLASŮ:

Vojtěch Šilhánek
Vojtěch Janovič
Marek Nykles
Eva Turková  
Emil Kuchta
Milena Bělohoubková 

 

JMENOVÁNI MODERÁTOREM FARNOSTI JSOU: 

Marie Fialová 
Hana Šašková
Radek Sedlák
Michal Kaplánek
Martin Poláček

 

ČLENŮ PASTORAČNÍ FARNOSTI JE 12, VČETNĚ MODERÁTORA EVŽENA RAKOVSKÉHO

VYPROŠUJME VŠEM ČLENŮM DARY DUCHA SVATÉHO, ABY DOBŘE PLNILI SVÉ POSLÁNÍ

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DO FUNKCE SE USKUTEČNÍ 10. PROSINCE 2023 PŘI MŠI SV. V 10:00

 

 

Moderátor farnosti konzultuje s pastorační radou především tyto záležitosti:

 • pastorační plán farnosti (tvorba strategického dokumentu o směřování farnosti na období do roku 2026, v souladu se Salesiánským výchovně pastoračním projektem)
 • priority farnosti (výběr témat a úkolů, kterým se bude farnost přednostně věnovat)
 • personální rozhodnutí (zřízení či zrušení pracovních míst a dalších pověření)
 • roční plán (kalendář) farnosti
 • dlouhodobá vize hospodaření farnosti (v návaznosti na ekonomickou radu farnosti)
 • roční rozpočet a vyúčtování hospodaření farnosti
 • změny týkající se pastoračních týmů, včetně změn v obsazení farnosti kněžími

Všechna tato témata projednává pastorační rada jako poradní orgán, to znamená, že se vyjadřuje k návrhům, které předloží moderátor farnosti anebo jiný člen pastorační rady. Návrhy potom zpracovávají pověřené osoby. Ke zpracovaným návrhům se pak vyjadřuje pastorační rada. Konečné slovo – zda se návrh realizuje anebo ne – má moderátor farnosti.

Samotnou pastorační činnost zajišťuje moderátor farnosti spolu se svými spolupracovníky, většinou dobrovolníky. Mezi těmito spolupracovníky mohou (ale nemusí být!) i někteří členové pastorační rady.

Děkujeme Vám, kdo se zapojujete do pestré činnosti farnosti, a doufáme, že budete mít chuť spolupracovat i nadále.

Členem pastorační rady může být každý katolík, pokřtěný a biřmovaný, ve věku minimálně 18 let, který se zúčastní pravidelně života farnosti, je ochoten přemýšlet o její budoucnosti i o aktuálních úkolech. Předpokladem je také život modlitby – to znamená, že hledání optimálních řešení člen pastorační rady chápe jako hledání Božího záměru. Dalším předpokladem je schopnost komunikace s ostatními farníky, které člen rady určitým způsobem zastupuje.

Aktivní volební právo má ve farnosti každý pokřtěný starší 16 let, který se zúčastní bohoslužby (shromáždění), při němž proběhnou volby (v našem případě v neděli 12. listopadu 2023, viz druhá strana tohoto listu).

 

Průběh voleb do pastorační rady

Navrhovat kandidáty do pastorační rady mohou všichni farníci, a to písemně nebo ústně moderátorovi. Je vhodné, aby předtím promluvili s navrhovaným kandidátem a zeptali se ho, zda je ochoten kandidovat. Pokud k tomu nedojde, promluví s ním moderátor farnosti.

 

Harmonogram přípravy, výběru a voleb pastorační rady

 1. října

Poslední termín pro návrh kandidátů do pastorační rady. Čím více bude kandidátů, kteří budou ochotni zapojit se do práce pastorační rady, tím větší bude i její reprezentativnost. Na stolcích vedle ohlášek najdete kandidátní lístek. Návrhy můžete předat buď hned po bohoslužbách v sakristii anebo během týdne v recepci salesiánského střediska. Pokud budete sami mluvit se svým kandidátem, a ten bude ochotný kandidovat, označte to na kandidátním lístku a doplňte kontakt na něj. Ulehčíte nám tím práci (ale není to nutné).

 1. října

Seznámení se s kandidáty

 1. listopadu (po každé mši sv. ve farnosti)

Volby do pastorační rady farnosti

 1. listopadu

Oznámení výsledků voleb

 1. prosince

Ustanovení nové pastorační rady