Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Synodální proces

Synodální procesDatum konání:
26.1.2022

Milí přátelé, od neděle 30. ledna nabízíme příležitost k zapojení všem, kteří se dosud nezúčastnili synodálního procesu.

Synodální proces bude uveden po nedělních bohoslužbách v Lobzích v 7:30 a v 10: 30. Připraveni jsou animátoři, kteří vysvětlí způsob prožití a nabídnou termíny k setkání. 

Zveme vás k zapojení, aby synoda mohla přinést co největší užitek.

Chcete-li, můžete využít nabídky materiálů na toto téma v uvedeném odkaze: SYNODÁLNÍ PROCES V DIECÉZI

Ve spodní části webové stránky jsou dokumenty s podrobnými informacemi k synodě.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

Synodální proces zahájen.

V naší diecézi k synodálnímu procesu napsal biskup Tomáš Holub pastýřský list, který si můžete přečíst na tomto odkaze: PATÝŘSKÝ LIST BISKUPA TOMÁŠE

Více informací o synodě najdete na webových stránkách biskupství plzeňského na tomto odkaze: SYNODÁLNÍ PROCES V DIECÉZI

 

O dalších krocích v naší farnosti budete postupně informováni.

 

 

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

 

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021
 - 2023
, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích
a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista
a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
 
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.

K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.

Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory
ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním
a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

 

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Společné zahájení synodálního procesu bude 17. 10. 2021 při mši sv. v plzeňské katedrále v 10:00. 

Farní mše sv. v Lobzích v 10:00 z tohoto důvodu nebude. Jste zváni k účasti na mši sv. v katedrále.

 

Více informací o procesu najdete na tomto odkaze.